Anmälda våldsbrott

Indikator ÖM.11.4.54

Antal anmälda våldsbrott på 100 000 invånare

Datakälla: Kolada (BRÅ, SCB)

Kommentar

Andelen anmälda våldsbrott ökade fram till 2010, minskade stadigt fram till 2015 för att därefter återigen öka. Mellan 2018 och 2020 har andelen minskat för att sedan öka igen 2021. Luleå kommun har färre anmälda våldsbrott jämfört med riket och ungefär lika många anmälda våldsbrott som genomsnittet för socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma