Anmälda våldsbrott

Indikator ÖM.11.4.54

Antal anmälda våldsbrott på 100 000 invånare

Datakälla: Kolada (BRÅ, SCB)

Kommentar

Andelen anmälda våldsbrott ökade fram till 2010, minskade stadigt fram till 2015 för att därefter återigen öka. Mellan 2018 och 2020 minskade andelen för att sedan öka 2021. År 2022 har andelen minskat något igen.
Luleå kommun uppvisar färre anmälda våldsbrott jämfört med riket samt färre jämfört med genomsnittet för socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma