Närhet till skyddad natur

Indikator ÖM.11.4.17

Från och med 2018 ingår förutom naturreservat även biotopskyddsområden (i skog och på övrig mark) i statistiken.

Boendes medelavstånd till skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområde)

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Medelavståndet minskar något mellan åren, men generellt har flertalet av de boende i kommunen fortfarande långt till skyddad natur. Det är framför allt naturreservatet Ormberget-Hertsölandet som angränsar mot några större bostadsområden, som Hertsön, Kronan och Björkskatan, ger många invånare tillgång till natur. I stora delar av övriga stadsbygden är avstånden större.
Minskningen av medelavståndet från och med 2018 representerar inte en föränding i verkligheten. Den beror på att man från och med det året även räknar med biotopskyddsområden i statistiken. Dessa områden är små och sällan tillgängliga som attraktiva besöksmål.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma