Gå direkt till sidans innehåll

Närhet till skyddad natur

Indikator ÖM. 11.4. 17

Från och med 2018 ingår förutom naturreservat även biotopskyddsområden (i skog och på övrig mark)

Boendes medelavstånd till skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområde)

Datakälla: Egen
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
2 km (2022)

Kommentar

Medelavståndet minskar något mellan åren, men generellt har flertalet av de boende i kommunen fortfarande långt till skyddad natur. Det är framför allt naturreservatet Ormberget-Hertsölandet som angränsar mot några större bostadsområden, som Hertsön, Kronan och Björkskatan, ger många invånare tillgång till natur. I stora delar av övriga stadsbygden är avstånden större.
Minskningen av medelavståndet från och med 2018 representerar inte en föränding i verkligheten. Den beror på att man från och med det året även räknar med biotopskyddsområden i statistiken. Dessa områden är små och sällan tillgängliga som attraktiva besöksmål.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13