Vuxna som rekommenderar andra att flytta till Luleå

Indikator ÖM.11.4.57

Indikatorn visar svaret på frågan; "Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?".

Andel 18-84 år som vill rekommendera andra att flytta till Luleå kommun

Datakälla: SCB:s medborgarundersökning

Kommentar

Den positiva utvecklingen har avbrutits och det senaste värdet är lågt. Luleå kommun ligger nästan på genomsnittet för samtliga kommuner (index 62). Kvinnor är något mer positiva än män. Det är ingen skillnad mellan boende i tätort och på landsbygd.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma