Föräldrapenning av män

Indikator ÖM.11.4.58

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Utvecklingen har varit svagt positiv och tyvärr kan nu ett negativ trendbrott anas. År 2020 tar män ut 31.2% av de totala antalet dagar med föräldrapenning, en minskning från 2018 och 2019 med respektive 32.8% och 31.7%. Vad minskningen beror på är oklart, den kan för 2020 bero på arbete och hemförhållanden under pandemin. De flesta andra kommuner har en svag positiv trend. I jämförelse med andra större städer ligger Luleås värde dock bland de högre, detta också i förhållande till genomsnittet för riket. Utvecklingen bör följas och det är lång väg kvar till att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma