Föräldrapenning av män

Indikator ÖM.11.4.58

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Utvecklingen har varit svagt positiv på lång sikt, men som på senare tid förändrats till en mer osäker trend.
År 2022 tar män ut 32,4% av totala antalet dagar med föräldrapenning, vilket är något sämre än 2021. Vad minskningen beror på är oklart. Jämfört med genomsnittet för riket ligger Luleås värde högre. Rikets utveckling fortsätter att vara positiv efter en liten försämring 2021. I jämförelse med andra större städer ligger Luleås värde bland de högre, på fjärde plats efter Umeå, Lund och Uppsala.
Det är fortfarande lång väg kvar till att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma