Unga som tycker att de kan framföra sina åsikter till kommun

Indikator ÖM.11.4.34

Andel i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen

Datakälla: LUPP

Kommentar

Andelen i åk 8 som anser att de har ganska eller mycket stora möjligheter att föra fram sin åsikt till de som bestämmer har ökat något sedan förra undersökningen. Det är fler pojkar än flickor som tycker att de har stora möjligheter att föra fram åsikter.
I år två på gymnasiet har andelen som anser att de har ganska eller mycket stora möjligheter att föra fram sin åsikt till de som bestämmer minskat med drygt fyra procent. Det är fler pojkar än flickor som tycker att de har stora möjligheter att föra fram åsikter. Fler flickor än pojkar upplever mycket små/inga möjligheter att föra fram sina åsikter.
Beaktas bör att svarsfrekvensen i båda årskurserna var väsentligt högre år 2021 i jämförelse med 2017.
Undersökningen genomförs inte varje år, nästa genomförs 2025.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma