Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Indikator ÖM. 11.4. 46

Indikatorn visar den totala energianvändning per invånare vilket innebär att all energi som används inom kommunen geografiska yta fördelas på antal invånare.

Total energianvändning per invånare

Datakälla: Energimyndigheten och SCB
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
161 MWh/inv. (2022)

Kommentar

När Luleå jämförs med andra kommuner är det tydligt att officiell statistik från SCB visar att det finns verksamheter inom Luleå kommuns gränser använder mycket stora mängder energi. Luleå har det högsta värdet jämfört med andra större städer. Energianvändningen kan variera stort mellan åren beroende på SSABs verksamhet, det gör trenden otydlig men med en svagt negativ utveckling.
Bortser vi från de stora industriernas energianvändning ligger Luleås energianvändning per invånare något högre på grund av ett kallt klimat.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13