Vuxnas utbildningsnivå

Indikator ÖM.11.4.50

Andel, 25-64 år, som har eftergymnasial utbildning

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i Luleå kommun. Kvinnorna har en högre utbildningsgrad än männen. Kvinnornas utbildningsnivå har ökat varje år och männens sedan 2019. Både män och kvinnor i Luleå har en högre utbildningsnivå än riket och socioekonomiskt liknande kommuner.
Andel med eftergymnasial utbildning i Umeå är högre, 64,9% av kvinnorna och 49,9% av männen.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma