Gå direkt till sidans innehåll

Exploaterad kuststrand

Indikator ÖM. 11.4. 8

Andel exploaterad area av 100 m strandzon längs fastlandskusten

Datakälla: Länsstyrelsen
Trend:
Trenden är negativ Trenden är negativ
Senaste värdet:
37 % (2018)

Kommentar

Exploateringsgraden längs kommunens fastlandskust är hög och andelen kvarvarande oexploaterad strand minskar kontinuerligt. Värdena varierar mycket i riket och det är svårt att jämföra kommuner, beroende på kuststräcka och storlek på befolkningen.
Luleå kommun har en högre exploateringsgrad än riket och ligger även högt i förhållande till övriga kustkommuner i Norrbotten.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13