Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad produktiv skogsmark

Indikator ÖM. 11.4. 36

Indikatorn omfattar naturreservat, naturminne och biotopskyddsområden.

Andel skyddad produktiv skogsmark

Datakälla: Egen
Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
2,6 % (2022)

Kommentar

Trenden har under flera år varit mycket svagt positiv, med en genomsnittlig ökning på 0,1 % per år. Arealen skyddsvärd skog som finns kvar totalt sett i kommunen uppgår till några enstaka ytterligare procent.
I kommunens naturvårdsplan anges 5 % som mål, vilket är ungefär den storleksordningen det handlar om. En handfull pågående statliga reservatsbildningar kommer att öka den skyddade arealen ytterligare några tiondedelar, men inom överskådlig tid kommer man inte att nå den andelen skydd.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13