Skyddad produktiv skogsmark

Indikator ÖM.11.4.36

Indikatorn omfattar naturreservat, naturvårdsområde och Natura 2000.

Andel skyddad produktiv skogsmark

Datakälla: Egen

Kommentar

Trenden har under flera år varit svagt positiv. Under 2020 tillkom ett par nya naturreservat, vilket gav en marginellt högre andel skyddad skog. Luleå kommun hade ett mål i översiktsplan 2013 att skapa fem nya naturreservat till 2020, målet har inte nåtts.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma