Gå direkt till sidans innehåll

Demografisk försörjningskvot

Indikator ÖM. 11.4. 83

Om kvoten är över 1 betyder det att gruppen yngre och äldre är fler än den i arbetsför ålder

Alla 0-19 år och alla över 64 år dividerat med alla 20-64 år

Datakälla: SCB
Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
0,73 kvot (2023)

Kommentar

På lång sikt har vi haft en positiv trend med fler i åldersgruppen 20-64 år jämfört med de som är yngre och äldre.
Vi ligger under genomsnittet för riket som är 0,77 och ligger i mittengruppen (50%) jämfört med andra större städer.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13