Energianvändning i bostäder

Indikator ÖM.11.4.11

Indikatorn visar energianvändningen för småhus och flerbostadshus.

Energianvändning per area i bostadshus

Datakälla: SCB

Kommentar

Boende i både småhus och flerbostadshus har minskat sin energianvändning under tidigare år, men 2016 visar en ökning. Småhus har ökat mest.
Om man jämför energianvändning per bostad så använder en bostad i ett småhus mer än dubbelt så mycket energi som en bostad i ett flerbostadshus. Om man jämför olika stadsdelar kan man se att Lövskatan, Lulsundet och Kronan har en högre energianvändning per invånare än Centrum, Malmudden och Bergviken. Boendeytan per person har en ökande trend, vilket gör att den totala energianvändningen i bostäder också ökar.
Uppgifter från SCB från och med 2017 är inte tillgängliga pga sekretess och nyare uppgifter finns inte.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma