Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning i bostäder

Indikator ÖM. 11.4. 11

Indikatorn visar energianvändningen för småhus i stadsdelarna i stadsbygden.

Energianvändning för värme och el i bostaden per kvadratmeter

Datakälla: SCB
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
281 kWh/m2 (2021)

Kommentar

En ny indikator för energianvändning har tagits fram under 2023 och mäter den totala energiförbrukningen i småhus per kvadratmeter. Mätetalet inkluderar hushållens användning av fjärrvärme och el (såväl för uppvärmning som hushållsel).

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13