Skyddad natur

Indikator ÖM.11.4.7

Andel skyddad natur

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2014

4,5

0

Luleå

2015

4,5

1

Luleå

2016

4,6

2

Luleå

2017

4,6

3

Luleå

2018

5,6

4

Luleå

2019

5,7

5

Luleå

2020

5,7

6

Luleå

2021

5,7

7

Riket

2014

10,3

8

Riket

2015

10,4

9

Riket

2016

10,4

10

Riket

2017

10,6

11

Riket

2018

10,8

12

Riket

2019

10,9

13

Riket

2020

11,2

14

Riket

2021

11,3

15

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Trenden har under flera år varit svagt positiv. Under 2017 bildades naturreservatet Kallfjärden som skyddar ett stort havsområde, vilket syns i statistiken från och med 2018. Luleå kommun hade ett mål i översiktsplan 2013 att skapa fem nya naturreservat till 2020. Målet har inte nåtts. Sedan 2009 då naturreservatet Ormberget-Hertsölandet bildades har inga beslut om nya kommunala reservat tagits.
Luleå kommun ligger i gruppen kommuner med mellanvärden. I gruppen med de högsta värdena finns flera fjällkommuner men även Umeå, Göteborg och Västerås.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma