Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator ÖM. 11.4. 7

Skyddad natur är nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde och biotopskyddsområde

Andel av kommunens areal som är skyddad natur

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Luleå

2014

4,5

1

Luleå

2015

4,5

2

Luleå

2016

4,6

3

Luleå

2017

4,6

4

Luleå

2018

5,6

5

Luleå

2019

5,7

6

Luleå

2020

5,7

7

Luleå

2021

5,7

8

Luleå

2022

5,8

9

Riket

2014

10,3

10

Riket

2015

10,4

11

Riket

2016

10,4

12

Riket

2017

10,6

13

Riket

2018

10,8

14

Riket

2019

10,9

15

Riket

2020

11,2

16

Riket

2021

11,3

17

Riket

2022

11,5

Datakälla: SCB

Kommentar

Trenden har på lång sikt varit svagt positiv, de senaste åren har dock utvecklingen stannat av. Under 2017 bildades naturreservatet Kallfjärden som skyddar ett stort havsområde, vilket syns i statistiken från och med 2018. Luleå kommun hade ett mål i översiktsplan 2013 att skapa fem nya naturreservat till 2020. Målet har inte nåtts. Sedan 2009 då naturreservatet Ormberget-Hertsölandet bildades har inga beslut om nya kommunala reservat tagits.
Luleå kommun ligger i gruppen kommuner med mellanvärden. I gruppen med de högsta värdena finns flera fjällkommuner men även Umeå, Göteborg och Västerås.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13