Nystartade företag

Indikator ÖM.11.4.48

Indikatorn visar antalet nystartade aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, per tusen invånare.

Antal nyregistrerade företag

Kommun eller riket Senaste värdet (st/1000 inv 16-64 år) Datum

Riket

 11,5

2022

0

Luleå

 10,7

2022

1

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Talet påverkas nästan helt av konjunkturläget och varierar därför år för år. Sedan år 2019 har antalet nystartade företag ökat igen och under 2022 startades 492 företag.
Luleå ligger under genomsnittet för riket som är 11,5 nya företag per tusen invånare. Jämför vi oss med andra större städer har vi ett värde över genomsnittet.

Relaterade regionala mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma