Nystartade företag

Indikator ÖM.11.4.48

Indikatorn visar antalet nystartade aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, per tusen invånare.

Antal nyregistrerade företag

Kommun eller riket Senaste värdet (st/1 000 inv.) Datum

Riket

 6,2

2019

0

Luleå

 5,1

2019

1

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Talet påverkas nästan helt av konjunkturläget och varierar därför år för år. 2016 och 2017 var två år med ett stort antal nya företag. År 2018 sjönk nyföretagandet i Luleå kommun kraftigare än i riket, om detta beror på ökad konkurrens om arbetskraft, konjunkturförändringar eller annat är svårt att säga. År 2019 låg nyföretagandet på ungefär samma nivå som 2018.
Luleå ligger under genomsnittet för riket som är 6,2 och på samma nivå som ex Linköping, Sundsvall och Växjö.

Relaterade regionala mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma