Gå direkt till sidans innehåll

Nystartade företag

Indikator ÖM. 11.4. 48

Indikatorn visar antalet nystartade aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, per tusen invånare.

Antal nyregistrerade företag

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal/1000 inv)

0

Luleå

2014

9,1

1

Luleå

2015

9,3

2

Luleå

2016

10,5

3

Luleå

2017

10,9

4

Luleå

2018

9,0

5

Luleå

2019

8,8

6

Luleå

2020

9,7

7

Luleå

2021

9,9

8

Luleå

2022

10,7

9

Riket

2014

11,9

10

Riket

2015

11,6

11

Riket

2016

11,8

12

Riket

2017

11,2

13

Riket

2018

10,8

14

Riket

2019

10,7

15

Riket

2020

11,7

16

Riket

2021

12,4

17

Riket

2022

11,5

Datakälla: Tillväxtanalys

Kommentar

Talet påverkas nästan helt av konjunkturläget och varierar därför år för år. Sedan år 2019 har antalet nystartade företag ökat igen och under 2022 startades 492 företag.
Luleå ligger under genomsnittet för riket som är 11,5 nya företag per tusen invånare. Jämför vi oss med andra större städer har vi ett värde över genomsnittet.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13