Gå direkt till sidans innehåll

Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor

Indikator ÖM. 11.4. 77

Talet redovisas som ett medelvärde för tre år

Antal anmälda misshandelsbrott mot kvinnor (18 år och äldre) inomhus och av närstående i parrelation per 100 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal/100 000 inv)

0

Luleå

2014

129

1

Luleå

2015

96

2

Luleå

2016

116

3

Luleå

2017

92

4

Luleå

2018

141

5

Luleå

2019

77

6

Luleå

2020

108

7

Luleå

2021

89

8

Luleå

2022

107

9

Riket

2014

140

10

Riket

2015

141

11

Riket

2016

104

12

Riket

2017

100

13

Riket

2018

113

14

Riket

2019

74

15

Riket

2020

114

16

Riket

2021

109

17

Riket

2022

107

Datakälla: Brottförebyggande rådet och SCB

Kommentar

På lång sikt har talet en svagt positiv trend med minskningar, värdet varierar dock mellan åren. År 2022 ligger Luleå på samma nivå som genomsnittet för riket med 107 anmälda brott per 100 000 invånare, vilket är en ökning med 18 anmälda brott i jämförelse med 2021.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13