Gå direkt till sidans innehåll

Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor

Indikator ÖM. 11.4. 77

Talet redovisas som ett medelvärde för tre år

Antal anmälda misshandelsbrott mot kvinnor (18 år och äldre) inomhus och av närstående i parrelation per 100 000 invånare

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (antal/100 000 inv) Datum

0

Luleå

 107

2022

1

Riket

 107

2022

Datakälla: Brottförebyggande rådet och SCB

Kommentar

På lång sikt har talet en svagt positiv trend med minskningar, värdet varierar dock mellan åren. År 2022 ligger Luleå på samma nivå som genomsnittet för riket med 107 anmälda brott per 100 000 invånare, vilket är en ökning med 18 anmälda brott i jämförelse med 2021.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13