Utsläpp av koldioxid exklusive industrin

Indikator ÖM.11.4.10

Indikatorn redovisar utsläpp från nationell statistik, vilket är exklusive flyg, sjöfart och tillverkning i andra länder. Statistiken bearbetas lokalt och SSAB:s utsläpp tas inte med och uppgifter om den lokala produktionen av fjärrvärme kommer från Luleå Energi.
Uppgifterna tas fram vart tredje år när nationell energistatistik blir tillgänglig, nästa redovisning för 2019 kommer under 2021.

Utsläpp av koldioxid exklusive industri per invånare

Mätområde Datum Värde

Totalt

2005

3,46

0

Totalt

2010

3,54

1

Totalt

2013

4,09

2

Totalt

2016

3,25

3

Totalt

2019

3,21

4

Byggnader, anläggningar, industrier

2005

1,52

5

Byggnader, anläggningar, industrier

2010

1,08

6

Byggnader, anläggningar, industrier

2013

1,35

7

Byggnader, anläggningar, industrier

2016

1,02

8

Byggnader, anläggningar, industrier

2019

0,76

9

Transporter

2005

1,94

10

Transporter

2010

2,45

11

Transporter

2013

2,73

12

Transporter

2016

2,22

13

Transporter

2019

2,44

14

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen (RUS), bearbetad

Kommentar

Eftersom SSAB:s verksamhet är en nationell angelägenhet tas inte dessa utsläpp med, dessa utsläpp uppskattas till 85% av de totala utsläppen från verksamhet i Luleå kommun.
De bearbetade utsläppssiffrorna, som även redovisas för Luleå i EUs Borgmästaravtal, visar en svag minskning men också en stor variation mellan åren. De tidiga åren 1995 och 2000 bygger på ett mycket osäkert statistiskt underlag.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma