Vuxnas utbildningsnivå

Indikator ÖM.11.4.50

Andel, 25-64 år, som har eftergymnasial utbildning

Kön Senaste värdet (%) Datum

Kvinnor

 55,6

2021

0

Totalt

 48,7

2021

1

Riket

 45,1

2021

2

Män

 42,3

2021

3

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i Luleå kommun. Kvinnorna har en högre utbildningsgrad än männen. Kvinnornas utbildningsnivå har ökar varje år medan männens utbildningsgrad låg still under flera år men sedan 2018 har även männens andel ökat. Luleå kommun har en högre utbildningsnivå än riket och socioekonomiskt liknande kommuner. Luleå en lägre andel jämfört med Umeå som har 56,7% jämfört med Luleås 48,1%.
Luleå kommun har också en hög andel anställda i kommunen med eftergymnasial utbildning (drygt 50 procent), det är en högre andel än medelvärdet för alla kommuner.
Luleå kommun har också en hög andel anställda i kommunen med eftergymnasial utbildning (drygt 50 procent), det är en högre andel än medelvärdet för alla kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma