Tillgång till bredband

Indikator ÖM.11.4.27

Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2010

56,4

0

Luleå

2011

56,9

1

Luleå

2012

62,5

2

Luleå

2013

64,8

3

Luleå

2014

73,5

4

Luleå

2015

79,1

5

Luleå

2016

77,9

6

Luleå

2017

79,2

7

Luleå

2018

81,4

8

Luleå

2019

86,4

9

Luleå

2020

87,7

10

Luleå

2021

87,7

11

Luleå

2022

89,6

12

Riket

2010

41,6

13

Riket

2011

45,9

14

Riket

2012

49,8

15

Riket

2013

53,6

16

Riket

2014

57,5

17

Riket

2015

68,6

18

Riket

2016

73,3

19

Riket

2017

78,5

20

Riket

2018

82,2

21

Riket

2019

85,1

22

Riket

2020

86,8

23

Riket

2021

87,6

24

Riket

2022

90,7

25

Datakälla: Kolada (PTS)

Kommentar

Luleå kommun har en god tillgång till bredband med hög hastighet, för 100 Mbit/s är det 92% inom tätort och 55% utanför tätort. Sedan 2017 ligger tillgången här ungefär på riksnivå. Jämför man med snittet för större städer ligger Luleå strax under. På områden utanför tätbebyggda områden är tillgången till bredband med minst 100 Mbit/s lägre än riket (63%).

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma