Tillgång till bredband

Indikator ÖM.11.4.27

Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

Luleå

 89,2

2021

0

Riket

 88,8

2021

1

Datakälla: Kolada (PTS)

Kommentar

Luleå kommun har en god tillgång till bredband med hög hastighet, för 1 Gbit/s är den 99% inom tätort och 53% utanför tätort. Vi ligger därmed något över rikets nivå och i en grupp kommuner med höga värden. Utbyggnadstakten, även på landsbygden, är något högre än rikets.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma