Omsättning i aktiebolag

Indikator ÖM.11.4.26

Omsättning i aktiebolag

Datum Värde (msek)

2013

58389

0

2014

55876

1

2015

55544

2

2016

56480

3

2017

61492

4

2018

65628

5

2019

65530

6

Datakälla: Bisnode

Kommentar

Trenden är positiv i ett längre perspektiv. Under 2019 hade flera större företag en sämre utveckling än tidigare och det påverkar indikatorn. Det är flera stora företag som har haft en sämre utveckling av både förädlingsvärde och antal anställda.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma