Gå direkt till sidans innehåll

Omsättning i aktiebolag

Indikator ÖM. 11.4. 26

Ekonomisk omsättning i aktiebolag (miljoner kr)

Rad-id Datum Värde (msek)

0

2014

55876

1

2015

55544

2

2016

56480

3

2017

61492

4

2018

65628

5

2019

65530

6

2020

68498

7

2021

75182

Datakälla: Egen

Kommentar

Trenden är positiv i ett längre perspektiv. Under 2021 ökade omsättningen till en betydligt högre nivå jämfört med tidigare ökningar. Lönsamheten i
företagen har ökat kraftigt framförallt jämfört med pandemiåret 2020.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13