Nystartade företag

Indikator ÖM.11.4.48

Indikatorn visar antalet nystartade aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, per tusen invånare.

Antal nyregistrerade företag

Mätområde Datum Värde (st/1 000 inv.)

Luleå

2010

5,0

0

Luleå

2011

5,9

1

Luleå

2012

5,4

2

Luleå

2013

4,2

3

Luleå

2014

4,8

4

Luleå

2015

5,1

5

Luleå

2016

6,0

6

Luleå

2017

6,2

7

Luleå

2018

4,9

8

Luleå

2019

5,1

9

Riket

2010

6,9

10

Riket

2011

7,3

11

Riket

2012

6,5

12

Riket

2013

6,3

13

Riket

2014

6,4

14

Riket

2015

6,6

15

Riket

2016

6,9

16

Riket

2017

6,7

17

Riket

2018

6,2

18

Riket

2019

6,2

19

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Talet påverkas nästan helt av konjunkturläget och varierar därför år för år. 2016 och 2017 var två år med ett stort antal nya företag. År 2018 sjönk nyföretagandet i Luleå kommun kraftigare än i riket, om detta beror på ökad konkurrens om arbetskraft, konjunkturförändringar eller annat är svårt att säga. Sedan år 2019 har antalet nystartade företag ökat igen och under 2021 startades 488 företag.
Luleå ligger över genomsnittet för riket som var 271 företag år 2021. Jämför vi oss med andra större städer har vi ett värde under genomsnittet som ligger på 801 nya företag år 2021.

Relaterade regionala mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma