Medellivslängd

Indikator ÖM.11.4.53

Medellivslängd som den beräknade livslängden vid födseln

Mätområde Datum Värde (år)

Kvinnor

2000

81,6

0

Kvinnor

2005

82,2

1

Kvinnor

2009

83,1

2

Kvinnor

2010

83,6

3

Kvinnor

2011

83,8

4

Kvinnor

2012

83,8

5

Kvinnor

2013

84,0

6

Kvinnor

2014

83,8

7

Kvinnor

2015

83,9

8

Kvinnor

2016

84,0

9

Kvinnor

2017

83,8

10

Kvinnor

2018

83,9

11

Kvinnor

2019

84,0

12

Kvinnor

2020

83,8

13

Kvinnor

2021

83,8

14

Män

2000

76,7

15

Män

2005

77,6

16

Män

2009

79,5

17

Män

2010

79,5

18

Män

2011

79,4

19

Män

2012

79,5

20

Män

2013

79,5

21

Män

2014

79,1

22

Män

2015

79,4

23

Män

2016

79,6

24

Män

2017

79,8

25

Män

2018

79,9

26

Män

2019

80,6

27

Män

2020

80,6

28

Män

2021

80,7

29

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Kvinnor lever längre än män. För kvinnor ökade medellivslängden fram till 2013 då den högsta noteringen med 84,1 noterades. Därefter har det varierat något för att 2020 vara 83,8 år och nu även något lägre än i riket som har 84,2 år för socioekonomiskt liknande kommuner.
Medellivslängden bland män har ökat varje år sedan 2013 för att 2019 och 2020 har det högsta värdet på 80,6 år. Motsvarande för riket är 80,8 år och männen i Luleå förväntas leva kortare även jämfört med män i socioekonomiskt liknande kommuner.
Utveckling över tid har varit mer positiv för män än för kvinnor i Luleå kommun.
Det finns också en socioekonomisk skillnad där båda könen beräknas leva ca sex år längre om de har lång utbildning jämfört med om de en kort (beräkning gjord vid 30 års ålder).
Sammanfattningsvis kan man sedan 2013 se två olika trender: Män har en positiv utveckling medan kvinnor har en i stort sett oförändrad medellivslängd.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma