Korta resor med bil

Indikator ÖM.11.4.18

Resvaneundersökningen görs vart femte år.

Andel bilresor kortare än 4 km (som förare)

Datum Värde (%)

2010

44

0

2015

47

1

2020

44

2

Datakälla: Lokal resvaneundersökning (RVU)

Kommentar

Här avses endast resor med bil där man själv är förare och därmed inte bilresor som passagerare (vilket är 8 %). Trenden visar att det skett en minskning från föregående år. Vid mätningen pågick pandemi, vilket med stor sannolikhet har påverkat utfallet då resor generellt har minskat.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma