Körd sträcka med bil

Indikator ÖM.11.4.21

Körd sträcka med bil per invånare

Mätområde Datum Värde (mil/inv.)

Luleå

2000

685

0

Luleå

2005

698

1

Luleå

2010

683

2

Luleå

2011

693

3

Luleå

2012

683

4

Luleå

2013

677

5

Luleå

2014

682

6

Luleå

2015

689

7

Luleå

2016

697

8

Luleå

2017

692

9

Luleå

2018

676

10

Luleå

2019

659

11

Luleå

2020

609

12

Riket

2000

659

13

Riket

2005

681

14

Riket

2010

667

15

Riket

2011

667

16

Riket

2012

658

17

Riket

2013

652

18

Riket

2014

655

19

Riket

2015

663

20

Riket

2016

673

21

Riket

2017

673

22

Riket

2018

670

23

Riket

2019

651

24

Riket

2020

605

25

Norrbotten (ovägt medel)

2000

753

26

Norrbotten (ovägt medel)

2005

790

27

Norrbotten (ovägt medel)

2010

804

28

Norrbotten (ovägt medel)

2011

816

29

Norrbotten (ovägt medel)

2012

802

30

Norrbotten (ovägt medel)

2013

809

31

Norrbotten (ovägt medel)

2014

813

32

Norrbotten (ovägt medel)

2015

821

33

Norrbotten (ovägt medel)

2016

826

34

Norrbotten (ovägt medel)

2017

823

35

Norrbotten (ovägt medel)

2018

817

36

Norrbotten (ovägt medel)

2019

793

37

Norrbotten (ovägt medel)

2020

726

38

Datakälla: Kolada (TRAFA)

Kommentar

Körsträckan per invånare har haft en kraftig ökning sedan 70-talet. Sedan 2016 har den körda sträckan minskat kraftigt. Invånarna i Luleå kommun har ett värde som i stort sett ligger på genomsnittet för alla invånare i Sverige. Vi ligger i den grupp kommuner (25%) med de lägsta värdena tillsammans med Umeå, Sundsvall och Gävle.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma