Förnybar energiproduktion

Indikator ÖM.11.4.12

Indikatorn omfattar förnybar energiproduktion ifrån Luleå Energi (solenergi) och BioEnergi (träpellet).

Mängd lokalt producerad förnybar energi

Mätområde Datum Värde (kWh)

Totalt

2017

478215

0

Totalt

2018

485103

1

Totalt

2019

912000

2

Totalt

2020

746000

3

Träpellet

2017

478206

4

Träpellet

2018

485095

5

Träpellet

2019

346000

6

Träpellet

2020

388000

7

Solenergi

2017

9,547

8

Solenergi

2018

8,21

9

Solenergi

2019

566000

10

Solenergi

2020

358000

11

Datakälla: Luleå Energi och BioEnergi

Kommentar

Luleå Energis dotterbolag BioEnergi producerar stora mängden träpellets i kommunen. På senare tid har solenergi från solceller tillkommit och under 2018 har en större solcellspark (Helia) byggts. Installationerna i denna park har justerats 2019-2020 vilket har påverkat produktionen, den var i full drift igen vid halvårsskiftet 2020.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma