Ekologiskt odlad åkermark

Indikator ÖM.11.4.22

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2009

13

0

Luleå

2010

15

1

Luleå

2011

13

2

Luleå

2012

11

3

Luleå

2013

15

4

Luleå

2014

16

5

Luleå

2015

15

6

Luleå

2016

16

7

Luleå

2017

19

8

Luleå

2018

19

9

Luleå

2019

18

10

Luleå

2020

17

11

Luleå

2021

16

12

Riket

2009

15

13

Riket

2010

17

14

Riket

2011

18

15

Riket

2012

18

16

Riket

2013

19

17

Riket

2014

15

18

Riket

2015

15

19

Riket

2016

17

20

Riket

2017

18

21

Riket

2018

19

22

Riket

2019

19

23

Riket

2020

20

24

Riket

2021

20

25

Datakälla: Kolada (Jordbruksverket)

Kommentar

Den långsiktigt svaga uppgången av talet har sedan tre år brutits och nu pekar trenden neråt. Luleå kommun ligger nu under nivån för riket. Den största andelen av jordbruksmarken används för foderproduktion.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma