Antal invånare

Indikator ÖM.11.4.49

Antal invånare

Mätområde Datum Värde (stycken)

Totalt

1990

68412

0

Totalt

2000

71652

1

Totalt

2005

72751

2

Totalt

2009

73950

3

Totalt

2010

74178

4

Totalt

2011

74426

5

Totalt

2012

74905

6

Totalt

2013

75383

7

Totalt

2014

75966

8

Totalt

2015

76088

9

Totalt

2016

76770

10

Totalt

2017

77470

11

Totalt

2018

77832

12

Totalt

2019

78105

13

Totalt

2020

78549

14

Totalt

2021

78867

15

Kvinnor

1990

33841

16

Kvinnor

2000

35451

17

Kvinnor

2005

35947

18

Kvinnor

2009

36582

19

Kvinnor

2010

36694

20

Kvinnor

2011

36811

21

Kvinnor

2012

37014

22

Kvinnor

2013

37211

23

Kvinnor

2014

37474

24

Kvinnor

2015

37512

25

Kvinnor

2016

37747

26

Kvinnor

2017

37992

27

Kvinnor

2018

38107

28

Kvinnor

2019

38144

29

Kvinnor

2020

38279

30

Kvinnor

2021

38459

31

Män

1990

34571

32

Män

2000

36201

33

Män

2005

36804

34

Män

2009

37368

35

Män

2010

37484

36

Män

2011

37615

37

Män

2012

37891

38

Män

2013

38172

39

Män

2014

38492

40

Män

2015

38576

41

Män

2016

39023

42

Män

2017

39478

43

Män

2018

39725

44

Män

2019

39961

45

Män

2020

40270

46

Män

2021

40408

47

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Befolkningen har ökat med 3 644 personer 2012-2020. Det bor 1 991 fler män än kvinnor i kommunen. Bland åldersklasserna har gruppen 75+ år ökat mest med cirka 28 procent. Åldersgruppen 19-24 år har minskat mest med cirka -11 procent. Befolkningen har ökat sedan 2012 i både stadsdelarna (+6 procent) och på landsbygden (+9 procent). De utrikes födda har ökat från 9 till 12 procent av den totala befolkningen sedan 2012.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma