Antal invånare

Indikator ÖM.11.4.49

Antal invånare

Mätområde Datum Värde (stycken)

Totalt

1990

68412

0

Totalt

2000

71652

1

Totalt

2005

72751

2

Totalt

2009

73950

3

Totalt

2010

74178

4

Totalt

2011

74426

5

Totalt

2012

74905

6

Totalt

2013

75383

7

Totalt

2014

75966

8

Totalt

2015

76088

9

Totalt

2016

76770

10

Totalt

2017

77470

11

Totalt

2018

77832

12

Totalt

2019

78105

13

Totalt

2020

78549

14

Totalt

2021

78867

15

Totalt

2022

79244

16

Kvinnor

1990

33841

17

Kvinnor

2000

35451

18

Kvinnor

2005

35947

19

Kvinnor

2009

36582

20

Kvinnor

2010

36694

21

Kvinnor

2011

36811

22

Kvinnor

2012

37014

23

Kvinnor

2013

37211

24

Kvinnor

2014

37474

25

Kvinnor

2015

37512

26

Kvinnor

2016

37747

27

Kvinnor

2017

37992

28

Kvinnor

2018

38107

29

Kvinnor

2019

38144

30

Kvinnor

2020

38279

31

Kvinnor

2021

38459

32

Kvinnor

2022

38681

33

Män

1990

34571

34

Män

2000

36201

35

Män

2005

36804

36

Män

2009

37368

37

Män

2010

37484

38

Män

2011

37615

39

Män

2012

37891

40

Män

2013

38172

41

Män

2014

38492

42

Män

2015

38576

43

Män

2016

39023

44

Män

2017

39478

45

Män

2018

39725

46

Män

2019

39961

47

Män

2020

40270

48

Män

2021

40408

49

Män

2022

40563

50

Riket

1990

8590630

51

Riket

2000

8882790

52

Riket

2005

9047750

53

Riket

2010

9415570

54

Riket

2011

9482860

55

Riket

2012

9555890

56

Riket

2013

9644860

57

Riket

2014

9747360

58

Riket

2015

9851020

59

Riket

2016

9995150

60

Riket

2017

10120200

61

Riket

2018

10230200

62

Riket

2019

10327600

63

Riket

2020

10379300

64

Riket

2021

10452300

65

Riket

2022

10521600

66

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Befolkningen har ökat med nästan 4000 personer de tio senaste åren. Trenden är stadigt ökande sedan i slutet på 90-talet.
Det bor ungefär 1000 fler män än kvinnor i kommunen.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma