Antal invånare

Indikator ÖM.11.4.49

Antal invånare

Kön Senaste värdet (stycken) Datum

Totalt

 78867

2021

0

Män

 40408

2021

1

Kvinnor

 38459

2021

2

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Befolkningen har ökat med 3 644 personer 2012-2020. Det bor 1 991 fler män än kvinnor i kommunen. Bland åldersklasserna har gruppen 75+ år ökat mest med cirka 28 procent. Åldersgruppen 19-24 år har minskat mest med cirka -11 procent. Befolkningen har ökat sedan 2012 i både stadsdelarna (+6 procent) och på landsbygden (+9 procent). De utrikes födda har ökat från 9 till 12 procent av den totala befolkningen sedan 2012.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma