Anmälda våldsbrott

Indikator ÖM.11.4.54

Antal anmälda våldsbrott på 100 000 invånare

Mätområde Datum Värde (st./100 000 inv)

Luleå

2000

656

0

Luleå

2005

1034

1

Luleå

2010

1143

2

Luleå

2011

1087

3

Luleå

2012

948

4

Luleå

2013

894

5

Luleå

2014

787

6

Luleå

2015

707

7

Luleå

2016

875

8

Luleå

2017

847

9

Luleå

2018

944

10

Luleå

2019

827

11

Luleå

2020

780

12

Luleå

2021

855

13

Riket

2000

811

14

Riket

2005

995

15

Riket

2010

1156

16

Riket

2011

1171

17

Riket

2012

1131

18

Riket

2013

1023

19

Riket

2014

1042

20

Riket

2015

1104

21

Riket

2016

1135

22

Riket

2017

1081

23

Riket

2018

1064

24

Riket

2019

1069

25

Riket

2020

986

26

Riket

2021

962

27

Datakälla: Kolada (BRÅ, SCB)

Kommentar

Andelen anmälda våldsbrott ökade fram till 2010, minskade stadigt fram till 2015 för att därefter återigen öka. Mellan 2018 och 2020 har andelen minskat igen. Luleå kommun har färre anmälda våldsbrott jämfört med riket men något fler anmälda våldsbrott jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma