Andel i arbete

Indikator ÖM.11.4.29

Andel förvärvsarbetande, 20-64 år, i november månad

Mätområde Datum Värde (%)

Totalt

2000

70,7

0

Totalt

2005

73,2

1

Totalt

2010

75,3

2

Totalt

2011

76,4

3

Totalt

2012

77,7

4

Totalt

2013

78,0

5

Totalt

2014

78,5

6

Totalt

2015

79,4

7

Totalt

2016

80,1

8

Totalt

2017

80,2

9

Totalt

2018

80,5

10

Totalt

2019

79,5

11

Totalt

2020

79,1

12

Kvinnor

2000

69,2

13

Kvinnor

2005

73,0

14

Kvinnor

2010

74,6

15

Kvinnor

2011

75,3

16

Kvinnor

2012

77,1

17

Kvinnor

2013

77,9

18

Kvinnor

2014

78,5

19

Kvinnor

2015

79,5

20

Kvinnor

2016

80,9

21

Kvinnor

2017

81,0

22

Kvinnor

2018

81,1

23

Kvinnor

2019

80,5

24

Kvinnor

2020

80,2

25

Män

2000

72,0

26

Män

2005

73,5

27

Män

2010

76,0

28

Män

2011

77,4

29

Män

2012

78,3

30

Män

2013

78,2

31

Män

2014

78,4

32

Män

2015

79,3

33

Män

2016

79,3

34

Män

2017

79,5

35

Män

2018

80,0

36

Män

2019

78,6

37

Män

2020

78,2

38

Riket

2000

75,2

39

Riket

2005

75,6

40

Riket

2010

75,9

41

Riket

2011

76,8

42

Riket

2012

77,1

43

Riket

2013

77,1

44

Riket

2014

77,3

45

Riket

2015

77,9

46

Riket

2016

78,6

47

Riket

2017

79,1

48

Riket

2018

79,5

49

Riket

2019

79,3

50

Riket

2020

78,3

51

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 har ökade fram till 2018 och sedan dess har utvecklingen nått en platå. Andelen förvärvsarbetande i Luleå följer utvecklingstrenden i riket.
Könsskillnaderna har förändrats, före 2014 var andelen förvärvsarbetande män högre jämfört med andelen kvinnor och efter 2014 var andelen förvärvsarbetande män lägre jämfört med andelen för kvinnor.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma