Andel i arbete

Indikator ÖM.11.4.29

Andel förvärvsarbetande, 20-64 år, i november månad

Kön Senaste värdet (%) Datum

Kvinnor

 80,2

2020

0

Totalt

 79,1

2020

1

Riket

 78,3

2020

2

Män

 78,2

2020

3

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 har ökade fram till 2018 och sedan dess har utvecklingen nått en platå. Andelen förvärvsarbetande i Luleå följer utvecklingstrenden i riket.
Könsskillnaderna har förändrats, före 2014 var andelen förvärvsarbetande män högre jämfört med andelen kvinnor och efter 2014 var andelen förvärvsarbetande män lägre jämfört med andelen för kvinnor.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma