Gå direkt till sidans innehåll

Antal bostäder per invånare

Indikator ÖM. 6. 6

Antal bostäder per 1 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal/1000 inv)

0

Luleå

2014

514

1

Luleå

2015

474

2

Luleå

2016

519

3

Luleå

2017

520

4

Luleå

2018

524

5

Luleå

2019

528

6

Luleå

2020

529

7

Luleå

2021

534

8

Luleå

2022

536

9

Luleå

2023

541

10

Riket

2014

479

11

Riket

2015

456

12

Riket

2016

480

13

Riket

2017

480

14

Riket

2018

481

15

Riket

2019

482

16

Riket

2020

485

17

Riket

2021

488

18

Riket

2022

490

19

Riket

2023

494

Kommentar

Antalet bostäder per 1000 invånare har stadigt ökat. Det är svårt att bedöma när vi når en bra nivå för antalet bostäder per invånare. Jämfört med andra större städer ligger vi bland de fem med höga värden.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-29
Antal bostäder per invånare, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a