Gå direkt till sidans innehåll

Antal bostäder per invånare

Indikator ÖM. 6. 6

Antal bostäder per 1 000 invånare

Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
541 antal/1000 inv (2023)

Kommentar

Antalet bostäder per 1000 invånare har stadigt ökat. Det är svårt att bedöma när vi når en bra nivå för antalet bostäder per invånare. Jämfört med andra större städer ligger vi bland de fem med höga värden.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-29
Antal bostäder per invånare - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a