Gå direkt till sidans innehåll

Antal bostäder per invånare

Indikator ÖM. 6. 6

Antal bostäder per 1 000 invånare

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (antal/1000 inv) Datum

0

Luleå

 536

2022

1

Riket

 490

2022

Kommentar

Antalet bostäder per 1000 invånare har stadigt ökat. Antalet i riket varit i stort sett oförändrat över tid och ligger på en lägre nivå. Luleå har en bostadsförsörjning på samma nivå som Umeå.
År 2015 är det en plötslig dipp i diagrammet både för Luleå kommun och riket. Detta beror på att statistiken detta år inte har tagit med specialbostäderna, som man har gjort övriga år. Specialbostäder är äldreboenden, gruppbostäder och studentlägenheter.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Antal bostäder per invånare, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a