Gå direkt till sidans innehåll

Antal bostäder per invånare

Indikator ÖM. 6. 6

Alla permanenta boendeformer oavsett upplåtelseform

Antal bostäder per 1 000 invånare

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (antal/1000 inv) Datum

0

Luleå

 541

2023

1

Riket

 494

2023

Datakälla: Lägenhets-, fastighetstaxeringsregistret och registret över totalbefolkningen

Kommentar

Antalet bostäder per 1000 invånare har stadigt ökat. Det är svårt att bedöma när vi når en bra nivå för antalet bostäder per invånare. Jämfört med andra större städer ligger vi bland de fem med höga värden.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13