Antal bostäder per invånare

Indikator ÖM.6.6

Antal bostäder per 1 000 invånare

Kommun eller riket Senaste värdet (st/1 000 inv.) Datum

Luleå

 534

2021

0

Riket

 488

2021

1

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Antalet bostäder per 1000 invånare har stadigt ökat. Antalet i riket varit i stort sett oförändrat över tid och ligger på en lägre nivå. Luleå har en bostadsförsörjning på samma nivå som Umeå.
År 2015 är det en plötslig dipp i diagrammet både för Luleå kommun och riket. Detta beror på att statistiken detta år inte har tagit med specialbostäderna, som man har gjort övriga år. Specialbostäder är äldreboenden, gruppbostäder och studentlägenheter.
I medborgarundersökningen ger invånarna bostadssituationen ett betyg som är sämre än t ex för Umeå och Östersund. Betyget har förbättrats sedan lägsta noteringarna 2015 och 2016. Invånarna bedömer möjligheten att hitta en bostad, utbudet av olika boendeformer och hur trivsamma bostadsområdena är.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben