Vuxnas utbildningsnivå

Indikator ÖM.9.9

Andel, 25-64 år, som har eftergymnasial utbildning

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i Luleå kommun. Kvinnorna har en betydligt högre utbildningsgrad än männen, 56,7% jämfört med 42,9%. Kvinnornas utbildningsnivå har ökat varje år och männens sedan 2019.
Både män och kvinnor i Luleå har en högre utbildningsnivå än riket men ligger ungefär lika med socioekonomiskt liknande kommuner.
Andel med eftergymnasial utbildning i Umeå är högre än i Luleå, 65,6% för kvinnor och 50,3% för män.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma