Nyanlända som går till arbete eller studier

Indikator ÖM.9.8

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Färre kvinnor går ut i arbete eller studier jämfört med män, trots att en högre andel kvinnor klarar Svenska för invandrare. 27% av kvinnorna gick till arbete eller studier medan motsvarande siffra för männen var 45%. Denna skillnad är återkommande år från år.
Tittar man på avbrottsorsaker från studier, framförallt SFI, sticker föräldraledighet ut som en faktor för kvinnor, vilket troligen går att applicera även här. En faktor som tydligt påverkar jämställdheten negativt.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma