Gå direkt till sidans innehåll

Nyanlända som går till arbete eller studier

Indikator ÖM. 9. 8

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)

Datakälla: SCB
Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
49 % (2022)

Kommentar

Diagrammet visar en tydlig uppgång jämfört med 2021 både i Luleå och för riket. Ökningen är 14%. En god arbetsmarknaden gör att utrikesfödda får arbete i större utsträckning. Utmaningen är att få fler att slutföra sina studier och läsa vidare för att kunna få en fastare förankring på arbetsmarknaden och att kunna undvika kortsiktiga arbeten med låga kvalificeringskrav.
Att fler går till studier förklaras av fler kombinationsutbildningar där man kan samtidigt bedriva både yrkesstudier och studier i svenska. Skillnader mellan män och kvinnor finns fortfarande men en ökning av etableringsgraden sker för båda könen.
Troligen kommer fler SFI elever att avbryta studier till förmån för arbete i framtiden.

Ansvarig organisation
  • Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13