Godkända i Svenska för invandrare

Indikator ÖM.9.7

Andel elever på SFI (Svenska för invandrare) som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Det är högre andel kvinnor än män som klarar minst två kurser på SFI, 49% jämfört med 45% vilket är förhållandevis små skillnader. Jämfört med föregående år har andel män som klarar två kurser ökat från 39 procent till 45.
En förklaring till ökningen kan vara att fler män använder sig av möjligheten till vidare yrkesstudier efter SFI vilket kan ha gjort målgruppen mer motiverad till att klara SFI för att kunna ta del av fortsatta studier.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma