Godkända i Svenska för invandrare

Indikator ÖM.9.7

Andel elever på SFI (Svenska för invandrare) som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Det är högre andel kvinnor än män som klarar minst två kurser på SFI, 48% jämfört med 42% vilket är förhållandevis små skillnader. Jämfört med föregående år har andelen män som klarar två kurser minskat från 45 procent till 42. En förklaring till minskningen kan vara den goda arbetsmarknaden som lett till att män i högre utsträckning arbetat och haft mindre tid över för SFI-studier.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma