Gå direkt till sidans innehåll

Godkända i Svenska för invandrare

Indikator ÖM. 9. 7

Andel elever på SFI (Svenska för invandrare) som klarat minst två kurser på två år

Datakälla: SCB
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
47 % (2022)

Kommentar

År 2022 visar på en ökning av andelen som får godkända betyg. Det är högre andel kvinnor än män som klarar minst två kurser på SFI, 53% jämfört med 41%. Det lägre värdet för 2021 kan till stor del förklaras som effekter av pandemin som gav sämre förutsättningar Distansstudier fungerar bra för personer med studievana och digital kunskap. Distans som studieform har utvecklats och finns som ett erbjudande.
Under 2021 och 2020 var antalet elever mycket större jämfört med tidigare år. Studieavbrotten har ökat på grund av den goda arbetsmarknaden, det kommer sannolikt att innebära att värdena inte kommer att öka framöver. Jämfört med riket har Luleå en högre andel godkända.
Skillnaden mellan män och kvinnor kan förklaras med tendenser i samhället, dvs att flickor/tjejer/kvinnor ofta har bättre studievana och är mer ambitiösa med sina studier medan männen ofta presterar något sämre i teoretiska studier. När det gäller de vuxnas lärande och i synnerhet de utrikesföddas då har skillnader på grund av kön större betydelse vid etablering på arbetsmarknaden. Männen i den här gruppen har både en större tillgång till arbetsmarknad och arbete men också en större motivation och förväntningar på sig att snabbare komma ut till arbetet. De avbryter också oftare sina studier för att de har fått ett arbete.

Ansvarig organisation
  • Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13