Gå direkt till sidans innehåll

Godkända i Svenska för invandrare

Indikator ÖM. 9. 7

Andel elever på SFI (Svenska för invandrare) som klarat minst två kurser på två år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2014

41

1

Totalt

2015

45

2

Totalt

2016

45

3

Totalt

2017

49

4

Totalt

2018

43

5

Totalt

2019

47

6

Totalt

2020

56

7

Totalt

2021

42

8

Totalt

2022

47

9

Kvinnor

2014

47

10

Kvinnor

2015

48

11

Kvinnor

2016

48

12

Kvinnor

2017

56

13

Kvinnor

2018

49

14

Kvinnor

2019

49

15

Kvinnor

2020

56

16

Kvinnor

2021

48

17

Kvinnor

2022

53

18

Män

2014

34

19

Män

2015

41

20

Män

2016

40

21

Män

2017

41

22

Män

2018

39

23

Män

2019

45

24

Män

2020

55

25

Män

2021

35

26

Män

2022

41

27

Riket

2015

45

28

Riket

2016

45

29

Riket

2017

44

30

Riket

2018

43

31

Riket

2019

42

32

Riket

2020

38

33

Riket

2021

36

34

Riket

2022

34

Kommentar

År 2022 visar på en ökning av andelen som får godkända betyg. Det är högre andel kvinnor än män som klarar minst två kurser på SFI, 53% jämfört med 41%. Det lägre värdet för 2021 kan till stor del förklaras som effekter av pandemin som gav sämre förutsättningar Distansstudier fungerar bra för personer med studievana och digital kunskap. Distans som studieform har utvecklats och finns som ett erbjudande.
Under 2021 och 2020 var antalet elever mycket större jämfört med tidigare år. Studieavbrotten har ökat på grund av den goda arbetsmarknaden, det kommer sannolikt att innebära att värdena inte kommer att öka framöver. Jämfört med riket har Luleå en högre andel godkända.
Skillnaden mellan män och kvinnor kan förklaras med tendenser i samhället, dvs att flickor/tjejer/kvinnor ofta har bättre studievana och är mer ambitiösa med sina studier medan männen ofta presterar något sämre i teoretiska studier. När det gäller de vuxnas lärande och i synnerhet de utrikesföddas då har skillnader på grund av kön större betydelse vid etablering på arbetsmarknaden. Männen i den här gruppen har både en större tillgång till arbetsmarknad och arbete men också en större motivation och förväntningar på sig att snabbare komma ut till arbetet. De avbryter också oftare sina studier för att de har fått ett arbete.

Ansvarig organisation
  • Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Godkända i Svenska för invandrare, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a