Andel i arbete

Indikator ÖM.9.1

Andel förvärvsarbetande, 20-64 år

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 ökade fram till 2018 och har sedan dess minskat 2019 och 2020 för att sedan öka igen 2021. Den långsiktiga utvecklingen är positiv. Andelen förvärvsarbetande i Luleå ligger på samma nivå som för riket. Luleå ligger på sjätte plats jämfört med andra större städer, Östersund, Sundsvall och Jönköping ligger i topp med 81-83%.
Könsskillnaderna har nästan jämnats ut, andelen förvärvsarbetande män är 78,9 % jämfört med andelen kvinnor som är 80,7 %.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma