Andel i arbete

Indikator ÖM.9.1

Andel förvärvsarbetande, 20-64 år, i november månad

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen förvärvsarbetande i åldrarna 20-64 har ökade fram till 2018 och sedan dess har utvecklingen nått en platå. Andelen förvärvsarbetande i Luleå följer utvecklingstrenden i riket.
Könsskillnaderna har förändrats, före 2014 var andelen förvärvsarbetande män högre jämfört med andelen kvinnor och efter 2014 var andelen förvärvsarbetande män lägre jämfört med andelen för kvinnor.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma