Gå direkt till sidans innehåll

Unga utan arbete

Indikator ÖM. 9. 4

Andelen 16-24 år som under året inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

Andel unga, 16-24 år, som varken arbetar eller studerar

Datakälla: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
3,4 % (2022)

Kommentar

Utvecklingen visar en långsiktigt positiv trend. Luleå har ett bättre värde jämfört med genomsnittet för riket som är 5,5%. Jämfört med andra större städer ligger vi bland de kommuner med de lägsta värdena.
Andelen utan arbete har varit något större för män jämfört med kvinnorna men det senaste året är det ingen skillnad.
Bland arbetslösa unga märks särskilt de som inte avslutat gymnasiet eller har någon funktionsvariation.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-06-13