Unga utan arbete

Indikator ÖM.9.4

Indikatorn visar andelen unga som är öppet arbetslösa.

Andel unga, 17-24 år, som varken arbetar eller studerar

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit stadigt sedan krisåren 2009-2012. Bland arbetslösa unga märks särskilt de som inte avslutat gymnasiet eller har någon funktionsvariation. Av de unga arbetslösa är 5,2% män och 5,7% är kvinnor. Luleå har en lägre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet för riket, 5,4% jämfört med 7,7%.
I spåren av coronapandemin kunde man se en ökning, procentuellt sett, bland unga jämfört med de äldre då unga har en svagare förankring på arbetsmarknaden. Många branschers återhämtning efter coronapandemin ger nu en ökad möjlighet för unga att komma in på arbetsmarknaden, något som ger en positiv utveckling för ungdomsarbetslösheten.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma