Elever som fullföljer gymnasieskolan

Indikator ÖM.9.6

Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, folkbokförda i kommunen

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen elever folkbokförda i kommunen som tar examen inom 4 år har haft en svagt positiv trend över längre tid. Andelen elever med examen efter fyra år är högre för flickor (80%) än för pojkar (73%). Det är fler elever som tar examen inom 4 år från högskoleförberedande program (89%) än från yrkesförberedande program (76%).
Majoriteten av gymnasieeleverna som bor i Luleå kommun går i den kommunala gymnasieskolan här. Under läsåret 2021–2022 gick 79 procent av eleverna folkbokförda i Luleå i den kommunala gymnasieskolan (för riket 49 procent). Luleå kommuns gymnasieskolor presterar över rikets snitt, bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. Andelen som tar examen inom 4 år är också betydligt högre (78%) jämfört med kommungruppen större städer (72,5%).

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma