Elever som fullföljer gymnasieskolan

Indikator ÖM.9.6

Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, folkbokförda i kommunen

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen elever folkbokförda i kommunen som tar examen inom 4 år har haft en svagt positiv trend över längre tid. Resultatet för 2020 återfinns bland de 25 procenten främsta kommunerna i landet. Andelen elever med examen efter fyra år är högre för flickor (80%) än för pojkar (72%).
Majoriteten av gymnasieeleverna som bor i Luleå kommun går i den kommunala gymnasieskolan här. Under läsåret 2019–2020 gick 82 procent av eleverna folkbokförda i Luleå i den kommunala gymnasieskolan (för riket 50 procent).
Luleå gymnasieskola har sedan läsåret 2016-17 haft genomströmning (till examen) som ett tydligt huvudfokus och kopplat en rad utvecklingsinsatser till detta.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma