Gå direkt till sidans innehåll

Elever som fullföljer gymnasieskolan

Indikator ÖM. 9. 6

Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, folkbokförda i kommunen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2015

72

1

Totalt

2016

75

2

Totalt

2017

73

3

Totalt

2018

77

4

Totalt

2019

74

5

Totalt

2020

76

6

Totalt

2021

76

7

Totalt

2022

77

8

Totalt

2023

76

9

Kvinnor

2015

77

10

Kvinnor

2016

76

11

Kvinnor

2017

73

12

Kvinnor

2018

81

13

Kvinnor

2019

76

14

Kvinnor

2020

79

15

Kvinnor

2021

80

16

Kvinnor

2022

80

17

Kvinnor

2023

79

18

Män

2015

66

19

Män

2016

73

20

Män

2017

72

21

Män

2018

73

22

Män

2019

72

23

Män

2020

74

24

Män

2021

72

25

Män

2022

73

26

Män

2023

74

27

Riket

2015

69

28

Riket

2016

71

29

Riket

2017

71

30

Riket

2018

71

31

Riket

2019

71

32

Riket

2020

71

33

Riket

2021

72

34

Riket

2022

74

35

Riket

2023

74

Kommentar

Andelen elever, folkbokförda i kommunen, som tar examen inom 4 år har legat runt 76% i fyra års tid. Trenden är alltså ganska stabil. Andelen elever med examen efter fyra år är högre för flickor (79%) än för pojkar (74%), vilket följer mönstret som finns även i de yngre åren: flickor har generellt högre skolresultat än pojkar genom hela skolsystemet.
Det är fler elever som tar examen inom 4 år från högskoleförberedande program (87%) än från yrkesförberedande program (79%).
Majoriteten av gymnasieeleverna som bor i Luleå kommun går i den kommunala gymnasieskolan här. Under läsåret 2022–2023 gick 78% av eleverna folkbokförda i Luleå i den kommunala gymnasieskolan (för riket 48%). Andelen elever i Luleå kommuns gymnasieskolor som tar examen inom 4 år är högre (79%) jämfört med kommungruppen större städer (72%).

Ansvarig organisation
  • Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Senast publicerad: 2024-02-02
Elever som fullföljer gymnasieskolan, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a