Gå direkt till sidans innehåll

Unga utan arbete

Indikator ÖM. 9. 4

Andel unga, 16-24 år, som varken arbetar eller studerar

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2014

5,0

1

Totalt

2015

4,9

2

Totalt

2016

4,6

3

Totalt

2017

4,6

4

Totalt

2018

4,2

5

Totalt

2019

4,3

6

Totalt

2020

4,4

7

Totalt

2021

4,0

8

Kvinnor

2014

4,9

9

Kvinnor

2015

4,3

10

Kvinnor

2016

4,3

11

Kvinnor

2017

4,1

12

Kvinnor

2018

3,7

13

Kvinnor

2019

4,1

14

Kvinnor

2020

4,3

15

Kvinnor

2021

3,8

16

Män

2014

5,1

17

Män

2015

5,4

18

Män

2016

4,9

19

Män

2017

4,9

20

Män

2018

4,5

21

Män

2019

4,4

22

Män

2020

4,5

23

Män

2021

4,2

24

Riket

2014

7,5

25

Riket

2015

7,6

26

Riket

2016

7,6

27

Riket

2017

6,8

28

Riket

2018

6,5

29

Riket

2019

6,2

30

Riket

2020

6,2

31

Riket

2021

5,7

Kommentar

Utvecklingen visar en långsiktigt positiv trend sedan 2009 då värdet var 8,3. Luleå har ett bättre värde jämfört med genomsnittet för riket som är 5,7%. Jämfört med andra större städer ligger vi bland de kommuner med de lägsta värdena. Andelen är större för män (4,2%) jämfört med kvinnorna (3,8%) och båda grupperna följer den positiva trenden på längre sikt.
Bland arbetslösa unga märks särskilt de som inte avslutat gymnasiet eller har någon funktionsvariation.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-02-22
Unga utan arbete, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a