Gå direkt till sidans innehåll

Unga utan arbete

Indikator ÖM. 9. 4

Andel unga, 16-24 år, som varken arbetar eller studerar

Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
4,0 % (2021)

Kommentar

Utvecklingen visar en långsiktigt positiv trend sedan 2009 då värdet var 8,3. Luleå har ett bättre värde jämfört med genomsnittet för riket som är 5,7%. Jämfört med andra större städer ligger vi bland de kommuner med de lägsta värdena. Andelen är större för män (4,2%) jämfört med kvinnorna (3,8%) och båda grupperna följer den positiva trenden på längre sikt.
Bland arbetslösa unga märks särskilt de som inte avslutat gymnasiet eller har någon funktionsvariation.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-02-22
Unga utan arbete - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a