Gå direkt till sidans innehåll

Nyanlända som går till arbete eller studier

Indikator ÖM. 9. 8

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2015

38

1

Totalt

2016

33

2

Totalt

2017

55

3

Totalt

2018

55

4

Totalt

2019

52

5

Totalt

2020

47

6

Totalt

2021

35

7

Totalt

2022

49

8

Kvinnor

2015

23

9

Kvinnor

2016

22

10

Kvinnor

2017

46

11

Kvinnor

2018

29

12

Kvinnor

2019

44

13

Kvinnor

2020

41

14

Kvinnor

2021

27

15

Kvinnor

2022

43

16

Män

2015

59

17

Män

2016

43

18

Män

2017

62

19

Män

2018

66

20

Män

2019

56

21

Män

2020

52

22

Män

2021

45

23

Män

2022

59

24

Riket

2015

31

25

Riket

2016

33

26

Riket

2017

36

27

Riket

2018

45

28

Riket

2019

34

29

Riket

2020

33

30

Riket

2021

30

31

Riket

2022

35

Kommentar

Diagrammet visar en tydlig uppgång jämfört med 2021 både i Luleå och för riket. Ökningen är 14%. En god arbetsmarknaden gör att utrikesfödda får arbete i större utsträckning. Utmaningen är att få fler att slutföra sina studier och läsa vidare för att kunna få en fastare förankring på arbetsmarknaden och att kunna undvika kortsiktiga arbeten med låga kvalificeringskrav.
Att fler går till studier förklaras av fler kombinationsutbildningar där man kan samtidigt bedriva både yrkesstudier och studier i svenska. Skillnader mellan män och kvinnor finns fortfarande men en ökning av etableringsgraden sker för båda könen.
Troligen kommer fler SFI elever att avbryta studier till förmån för arbete i framtiden.

Ansvarig organisation
  • Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-18
Nyanlända som går till arbete eller studier, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a