Gå direkt till sidans innehåll

Vuxnas utbildningsnivå

Indikator ÖM. 9. 9

Andel, 25-64 år, som har eftergymnasial utbildning

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2014

46,1

1

Totalt

2015

46,4

2

Totalt

2016

46,7

3

Totalt

2017

46,9

4

Totalt

2018

47,2

5

Totalt

2019

47,5

6

Totalt

2020

48,1

7

Totalt

2021

48,7

8

Totalt

2022

49,5

9

Totalt

2023

50,2

10

Kvinnor

2014

51,4

11

Kvinnor

2015

52,0

12

Kvinnor

2016

52,7

13

Kvinnor

2017

53,3

14

Kvinnor

2018

53,7

15

Kvinnor

2019

54,2

16

Kvinnor

2020

54,8

17

Kvinnor

2021

55,6

18

Kvinnor

2022

56,7

19

Kvinnor

2023

57,8

20

Män

2014

41,0

21

Män

2015

41,1

22

Män

2016

41,0

23

Män

2017

41,0

24

Män

2018

41,0

25

Män

2019

41,3

26

Män

2020

41,9

27

Män

2021

42,3

28

Män

2022

42,9

29

Män

2023

43,2

30

Riket

2014

41,0

31

Riket

2015

41,5

32

Riket

2016

42,0

33

Riket

2017

42,5

34

Riket

2018

43,2

35

Riket

2019

43,8

36

Riket

2020

44,4

37

Riket

2021

45,1

38

Riket

2022

46,2

39

Riket

2023

46,9

Kommentar

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i Luleå kommun. Kvinnorna har en betydligt högre utbildningsgrad än männen, 58% jämfört med 43%. Kvinnornas utbildningsnivå har tydligt ökat varje år och männen har en svagare ökande trend.
Både män och kvinnor i Luleå har en högre utbildningsnivå än genomsnittet för riket och ligger på ungefär samma nivå som socioekonomiskt liknande kommuner.
Andel med eftergymnasial utbildning i Umeå är högre än i Luleå, 66% för kvinnor och 51% för män.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-23
Vuxnas utbildningsnivå, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a